Навършихме 50 години от първото си представление на 15 февруари 2011 г.

Представлението “Вълшебния галош” е първата премиера, състояла се през 1961 година в Търговище.
С Разпореждане № 49/ 13.02.1975 г. от 01.10.1975 г. се обособява като Държавен куклен театър. Първата премиера е на 15.02.1961 г. – постановката “Вълшебният галош”. За 47 години са осъществени и изиграни повече от 160 постановки, пред повече от 2 300 000 зрителя в град Търговище, и в над 100 селища в страната и чужбина. В репертоара на театъра присъстват произведения от класически и съвременни автори, от българската и световна куклена драматургия, както и от националния фолклор. Широко е жанровото разнообразие, диапазона на използваните изразни форми и средства, техниките за водене на кукли: от чисто куклен театър зад параван, куклена пантомима с импровизирани кукли, мюзикъл, изпълнения на живо и с кукли в естрадно-вариететен спектакъл, до чисто драматичен такъв. Заглавията се интерпретират актуално и модерно, сценографските решения са разнообразни и силно въздействащи, което определя своеобразния динамичен стил на спектаклите.

През годините на сцената са творили много утвърдени и млади кукленици, сред които се открояват:
РЕЖИСЬОРИТЕ
– Ат.Илков, Ив.Сивинов, Л.Александрова, Зл.Златев, Сл.Маленов, Р.Агур, М.Фридман, О.Жюгжда, Ем.Маленова, Ив.Райков, Т.Вълов и др.
СЦЕНОГРАФИТЕ
– Д.Райков, арх.Ив.Цонев, М.Петрова, Г.Табаков, Ст.Кювлиева, Св.Величкова, Д.Донев, С.Бъчварова и др.
КОМПОЗИТОРИТЕ
– М.Иванов, Г.Генков, Ю.Ступел, П.Цанков, П.Радевски, М.Коларов, Кр.Бояджиев и др.
Гостували са постановъчни екипи от Германия, Полша, Естония, Русия, Беларус и Румъния.