Програма

август 20
11:00 - 12:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
август 23
11:00 - 12:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
август 27
11:00 - 12:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България