Програма

ноември 01
10:30 - 11:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
ноември 06
11:00 - 12:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
ноември 13
11:00 - 12:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
ноември 20
11:00 - 12:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
ноември 27
11:00 - 12:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България