Програма

септември 08
10:00 - 11:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
септември 10
11:00 - 12:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
септември 17
11:00 - 12:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
ноември 08
18:00 - 19:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България