Програма

януари 21
11:00 - 12:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
януари 28
11:00 - 12:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
февруари 25
11:00 - 12:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
април 08
11:00 - 12:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
май 13
11:00 - 12:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
май 20
11:00 - 12:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
май 25
18:00 - 19:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
октомври 04
18:00 - 18:45
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
декември 23
10:30 - 13:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България