Програма

април 01
18:00 - 19:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
април 02
11:00 - 12:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
април 06
11:00 - 12:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
април 09
11:00 - 12:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България
април 16
11:00 - 12:00
Държавен куклен театър Търговище , улица „Христо Ботев“ 5, 7700 Търговище, България