Поетичен куклено-пантомимен спектакъл от миниатюри.

Сценарий, постановка и музикално оформление – з. а. Иван Сивинов
Участват: Гинка Щиркова, Мария Костова – Актирса, София Иванова, Емил Темелакиев, Сия Петрова, Марсел Попов, Румяна Николова, Конка Чилова, Тихомир Колев, Петя Илиева, Первели Захариев, Антоанета Пенчева, Димитър Божилов, Чанита Бърдарова

Премиера – 1987г.

Вижте още: