Стела Стойнова

В трупата на Държавен куклен театър – Търговище от 1998г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ :

УЧАСТИЯ ВЪВ ФЕСТИВАЛИ И НАГРАДИ:

Участвала в редица престижни фестивали както в чужбина, така и в България.

През 2007г. „Нощна птица“ получава награда за Оригинално куклено театрално представление от VIII МФСД „Вълшебната завеса“ – гр. Търговище.

„Принцесата и скъсаните обувки“ печели награда за Опазване и развиване на класическите сценични техники в кукления театър от XV МФСД „Вълшебната завеса“ 2014г., а през 2015г. същата пиеса печели ИКАР.

Втора награда със спектакъла „Щастливия принц“ на XX МФСД „Вълшебната завеса“ 2019г. – гр. Търговище.

Вижте още: