Хензел и Гретел – по Братя Грим

Драматизация и режисура – Съби Събев
Сценография – Жанета Светославова и Румен Ангелов Иванов – Кукломайстор
Музикално оформление – Съби Събев
Учстват: София Иванова, Гинка Щиркова, Мария Костова – Актирса, Емил Темелакиев

Премиера 1990г.

Вижте още: